Fadi Khatib

Tandarts & directeur

MSc Endodontologie

Fadi is in juni 2010 als tandars aan de Philipps-Universiteit-Marburg (Duitsland) afgestudeerd. Gelijk hierna is hij naar Nederland gekomen.

2010-2015 was hij werkzaam als tandarts in Kralingen-Rotterdam en in Ridderkerk. Naast zijn werk heeft hij veel bijscholingen gevolgd.
2011-2012 Curriculum Implantologie der landeszahnärztekammer frankfurt ( Duitsland ) afgerond.
2012- Strahlingsdeskundigheid Niveau 5A/M voor tandartsen aan het ACTA te Amsterdam behaald. Naast zijn werkzaamheden heeft hij de Nederlandse taal geleerd en heeft het Staatsexamen Nt2-Programma 2 behaald.

Omdat zijn passie bij de endodontolgie ligt, heeft hij besloten naast zijn werk de post-academische opleiding endodontologie aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ( 2014-2016 in Duitsland ) te volgen. Waarvoor hij in 2016 zijn diploma in ontvangst heeft mogen nemen.

In April 2015 heeeft hij tandartspraktijk Laan op Zuid overgenomen. Inmiddels is hij full-time werkzaam als tandarts in zijn eigen praktijk.

Fadi is Lid van KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en staat geregistreerd in KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen).

“Mijn interesses liggen bij de implantologie, esthetische tandheelkunde, microscopische endodontologie en reconstructieve tandheelkunde. Mijn team en ik streven naar het creëren en behouden van een stabiele gebitssituatie waarbij preventie altijd centraal staat.”